Vzdělávací centra

Microsoft® Partneři ve vzdělávání

Zpět

Microsoft Excel 2013 – Využití tabulkového kalkulátoru v pedagogické praxi


Popis kurzu

Cílem kurzu je naučit pedagogy aktivně využívat aplikaci Microsoft Office Excel 2013 tak, aby jejich následná příprava výuky byla co možná nejjednodušší a nejrychlejší. Praktické příklady, které jsou součástí školení, si mohou účastníci školení odnést a dále využívat pro svou vlastní potřebu.Osnova kurzu

    • Základní novinky aplikace
              • Nové ovládání uživatelského prostředí
              • Provázání s Office.com, SkyDrive a Office 365
              • Formátování
              ? Formátování a úprava tabulek v novém prostředí
              ? Formáty čísel, výmaz formátů
              ? Databázové formátování
              • Styly buněk, Motivy
              • Databáze
              ? Filtrace
              ? Třídění (základní, podrobnější)
              ? Formátování (pruhované řádky, sloupce)
              ? Řádek souhrnů
              • Funkce a vzorce
              ? Nové druhy funkcí
              ? Nové formy zadávání vzorců (přes =)
              ? Základní ukázky prakticky využitelných vzorců
              • Podmíněné formátování a jeho zcela nové formy
              • Předtisková příprava
              ? Rozložení stránky
              • Zpracování grafů